Ние, от Асоциацията на българските застрахователи, вярваме, че всеки от нас има право на спокоен и обезпечен Дом. Подходящите застраховки ни помагат да го постигнем.

Застраховките носят спокойствието, че финансовата ни стабилност няма да се наруши, дори и в случай на тежко събитие. А това е безценно в динамичния ни свят.
Информираността и застрахователната грамотност са в основата на умението ни да правим най-адекватния за нас самите избор на застрахователни продукти.
Тестът „Твоето застрахователно IQ: Дом“ ще ви помогне не само да разберете какво е нивото на вашата застрахователна грамотност, но и да повишите познанията си.

 

ЗА ТЕСТА „ТВОЕТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО IQ: ДОМ“

 

Тестът е разработен от Асоциацията на българските застрахователи.Освен проверка и оценка на базовите познания в областта на имущественото застраховане, той предлага и възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос.

Тестът се състои от 15 въпроса. Първият въпрос е свързан със самооценка на собствените познания за имущественото застраховане. Обективното ниво на познания се оценява чрез останалите 14 въпроса, свързани с основните застрахователни термини и продукти, свързани с темата. Тестът не е обстоен инструмент за диагностика на познанията, а по-скоро ориентир.

 

Попълване на теста и резултати

Въпросите от теста са тип „затворени“, с три варианта на отговор. При въпроса за самооценка няма грешен или верен отговор. В частта за обективна оценка (въпроси 2-15) при вариантите за отговор има един верен и два грешни. Всеки верен отговор носи една точка. Максималният брой точки е 14. Резултати от 0-5 точки се определят като ниски, средно ниво е при резултати от 6-10 точки, а високо - при резултати от 11-14 точки.

Тестът позволява да се направи сравнение между субективната оценка на познанията и обективното им ниво.

 

Проверете какво знаете за застраховането!

Учете с теста „Твоето застрахователно IQ: Дом“!

Твоето застрахователно IQ: Дом